Akop – homeless

Публикация в “The New Times” от 14.02.2011

Publication of “The New Times” on 14/02/2011

Бомж с Арбата

Ветеран войны живет в автомобиле

Полный текст

News archive